Toepassing van Sensara in de regio Nijmegen, ZZG Zorggroep bij cliënten met een Volledig Pakket Thuis

Lees hier het bericht op de website van Vilans.

Op initiatie van Vilans is een – klein – project gestart met het Sensara-systeem bij ZZG Zorggroep. De directe aanleiding hiervoor was een adviestraject voor de toepassing van het Volledig Pakket Thuis door ZZG Zorggroep. Een Volledig Pakket Thuis is bedoeld voor mensen die door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) een indicatie voor opname toegewezen hebben gekregen, maar die toch nog (langer) thuis willen blijven wonen. Het gaat dan meestal om mensen met een ZorgProfiel 4 (voorheen ZorgZwaartePakket, ZZP) conform de Wet Langdurende Zorg, waarbij met de transitie van de langdurende zorg de zorgzwaartepakketten 1 tot en met 3 inmiddels zijn verdwenen. Een voorwaarde voor een Volledig Pakket Thuis is het kunnen borgen van de cliëntveiligheid.

Dit is nogal lastig bij echt thuiswonenden, omdat tegelijkertijd de Wet Langdurende Zorg spreekt van de noodzaak van 24-uurs zorg in de nabijheid als een grondslag voor een indicatie onder de WLZ. Tevens is de aanduiding van Zorgprofiel 4: beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.

Om toch invulling te kunnen geven aan het Volledig Pakket Thuis zocht ZZG Zorggroep een oplossing in de sfeer van domotica/zorg op afstand. Ook omdat deze zorgorganisatie hier veel ervaring mee heeft. Van de systemen beschikbaar op de Nederlandse markt per medio 2015 heeft Vilans in deze setting het systeem Sensara geadviseerd. Dit systeem beschikt namelijk in een uitbreidingsset over software voor geavanceerde bewaking (passieve alarmering) de hele woning dekkend en met garanties op de reactietermijnen overdag en in de avond naast een basispakket leefstijlmonitoring. Het alternatief Livind heeft dit niet.

Het project omvat de toepassing van 5 systemen Sensara Life + Safe gedurende 3 maanden bij 5 cliënten van ZZG Zorggroep in Wychen (bij Nijmegen) eind 2015/begin 2016. Dit wordt begeleid door een evaluatieonderzoek vanuit Vilans. Dit onderzoek sluit inhoudelijk aan bij het onderzoek voor het project in de regio Baarn-Soest (ook Sensara) en het grotere project Leefstijlmonitoring in de zorg in Friesland met het Livind-systeem.
Voor ZZG Zorggroep dient dit project de meerwaarde van de toepassing van deze technologie en het Sensara-systeem in het bijzonder  in relatie tot het Volledig Pakket Thuis aan te tonen. Bij een positieve evaluatie wordt deze technologie/dit systeem geïntegreerd in het aanbod Volledig Pakket Thuis van ZZG Zorggroep.